Konkursi

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD U 2023. GODINI

Odluka o odobravanju finansiranja i sufinansiranja programa udruženja za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u GO Stari grad u 2023.g.

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – Javni konkurs za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u GO Stari rad 2023.godini

Lista vrednovanja i rangiranja – Javni konkurs za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad u 2023. godini

Obrazac 1 – Prijavni obrazac 2023.

Obrazac 2 – Plan aktivnosti 2023.

Obrazac 3 – Izjvava o nepostojanju sukoba interesa 2023.

Obrazac 4 – Završni narativni i finansijski izveštaj 2023.

– Kontrolni list priloga i predloga programa 2023.

– Uputstvo za podnosioce prijave na javni konkurs 2023.

 

JAVNI POZIV SAVEZA SPORTOVA STARI GRAD ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2024. GODINU

– Obrazac 2

– Obrazac 4

– Obrazac 8

– Obrazac 8 a

– Obrazac 10

Uputstvo za podnošenje prijave – sport 2024.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U 2023. GODINI

Odluka o odobravanju finansiranja i sufinansiranja projekata u kulturi iz budžeta GO Stari grad u 2023. godini

Konačna rang lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2023. godinu

Odluka o odbijanju prigovora Fondacije za razvoj kulture i stvaralaštva Nušić

Lista vrednjovanja i rangiranja projekata kulture

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac 1 – predlog programa

Obrazac 2 – budžet

Obrazac 3 – pregled predloga programa

Obrazac 4 – izjava

Obrazac 5 – izjava

– Obrazac 6 – izjava

Obrazac 7 – izjava

Obrazac 8 – periodični izveštaj

Obrazac 9 – završni-izveštaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Odluka o odobravanju finansiranja i sufinansiranja programskih aktivnosti uduženja građana u oblasti zaštite životne sredine

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – zaštita životna sredina

Lista vrednjovanja i rangiranja – zaštita životne sredine

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac-1

Obrazac-2-Izjava

Obrazac-3-Izjava

Obrazac-4-Izjava

Obrazac-5-Periodični-izveštaj

Obrazac-6-Završni-izveštaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ OBLASTI SPORTSKE EDUKACIJE DECE

Odluka o sufinansiranju programskih aktivnosti udruženja građana u oblasti sportske edukacije dece

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – sportska edukacija dece

Lista vrednjovanja i rangiranja iz oblasti sportske edukacije dece

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac-1

Obrazac-2-Izjava

Obrazac-3-Izjava

Obrazac-4-Izjava

Obrazac-5-Periodični-izveštaj

Obrazac-6-Završni-izveštaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA PENZIONERA IZ BUDŽETA GO STARI GRAD U 2023. GODINI

Odluka o odobravanju finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja penzionera u 2023.g. na teritoriji GO Stari grad

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – programi i projekti udruženja penzionera

Lista vrednjovanja i rangiranja za programe i projekte udruženja penzionera

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac-1

Obrazac-2-Izjava

Obrazac-3-Izjava

Obrazac-4-Izjava

Obrazac-5-Periodični-izveštaj

Obrazac-6-Završni-izveštaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI POBOLJŠANJA POLOŽAJA MLADIH

Odluka o odobravanju finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja građana iz oblasti pobošljnja položaja mladih

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – poboljšanje položaja mladih

Lista vrednjovanja i rangiranja iz oblasti unapređenja položaja mladih

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac-1

Obrazac-2-Izjava

Obrazac-3-Izjava

Obrazac-4-Izjava

Obrazac-5-Periodični-izveštaj

Obrazac-6-Završni-izveštaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA

Odluka o odobravanju sufinansiranja projekata udruženja građana iz oblasti društvene brige za javno zdravlje

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – javno zdravlje

Lista vrednovanja i rangiranja

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac-1

Obrazac-2-Izjava

Obrazac-3-Izjava

Obrazac-4-Izjava

Obrazac-5-Periodični-izveštaj

Obrazac-6-Završni-izveštaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI EDUKACIJE ŠKOLSKE DECE

Odluka o odobravanju sufinansiranja projekata udruženja građana u oblasti edukacije školske dece u vannastavnim aktivnostima

Konačna lista vrednovanja i rangiranja – vannastavne aktivnostima

Lista vrednovanja i rangiranja u oblasti edukacije školske dece u vannastavnim aktivnostima

Uputstvo za podnošenje prijave na javni konkurs

Obrazac-1

Obrazac-2-Izjava

Obrazac-3-Izjava

Obrazac-4-Izjava

Obrazac-5-Periodični-izveštaj

Obrazac-6-Završni-izveštaj

 

 

 

  • „Stari grad misli na zgrade“: Raspisan novi javni konkurs stambenim zajednicama za unapređenje svojstava zgrada

 –Uputstvo za učešće na konkursu „Stari grad misli na zgrade”

– Tekst Javni konkurs „Stari grad misli na zgrade“ (skenirano)

– Obrazac 1 – Prijavni formular

– Obrazac 2- Izjava

– Obrazac 3- Izjava

– Model zapisnika sa sednice Skupštine stambene zajednice

-Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade

Konačna lista krajnjih korisnika za dodelu bespovratnih sredstava u projektu energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova na teritoriji opštine Stari grad


  • Javni poziv visokoobrazovanim pripadnicima romske nacionalne manjine za angažovanje u okviru programa „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jediniciama lokalne samouprave“

Javni poziv za angažovanje pripadnika romske nacionalnosti

Odluka o raspisivanju Javnog poziva visikoobrazovanim pripadnicima romske nacionalne manjine


  • Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji Gradske opštine Stari grad

– Javni poziv

– Prilog 1 – Prijavni obrazac

– Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave broj 1.

– Prilog 3 – Izjava podnosioca prijave broj 2.

– Prilog 4 – Kriterijumi za ocenu prijava

Preliminarna lista direktnih korisnika

Odluka o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Prilog 1 – Za domaćinstva – Prijavni formular za porodične kuće i stanove

Prilog 1A – Prijavni formular za stambene zajednice

Prilog 2 – Lista privrednih subjekata-izvođača radova izabranih na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na opštini

Prilog 3 – Izjava

Prilog 4 – Kriterijumi za izbor projekata


  • Javni konkurs za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad u 2022. godini

– Javni poziv

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Plan aktivnosti

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 4 – Završni narativni i finansijski izveštaj

Uputstvo

Kontrolni list priloga uz predlog programa

Lista vrednovanja i rangiranja

-Odluka o finansiranju programa udruženja radi unapređenja saobraćaja na putevima u GO Stari grad u 2022. godini


  • Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja penzionera

– Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2 – Izjava

Obrazac 3 – Izjava

Obrazac 4 – Izjava

Uputstvo

Obrazac 5 – Periodični izveštaj

Obrazac 6 – Završni izveštaj

–  Lista vrednovanja i rangiranja

 


  • Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulture u 2022. godini

Javni poziv

Obrazac 1 – Predlog programa

Obrazac 2 – Budžet

Obrazac 3 – Pregled programa

Obrazac 4 – Izjava

Obrazac 5 – Izjava

Obrazac 6 – Izjava

Obrazac 7 – Izjava o partnerstvu

Uputstvo

Obrazac 8 – Periodični izveštaj

Obrazac 9 – Završni izveštaj

Poslovnik o radu Komisije za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Stari grad u 2022. godinu

Godišnji plan razvoja kulture na teritoriji Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu

– Lista vrednovanja i rangiranja

– Konačna lista vrednovanja i rangiranja