Конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2023. ГОДИНИ

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац 1 – предлог програма

Образац 2 – буџет

Образац 3 – преглед предлога програма

Образац 4 – изјава

Образац 5 – изјава

– Образац 6 – изјава

Образац 7 – изјава

Образац 8 – периодични извештај

Образац 9 – завршни-извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац-1

Образац-2-Изјава

Образац-3-Изјава

Образац-4-Изјава

Образац-5-Периодични-извештај

Образац-6-Завршни-извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ ДЕЦЕ

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац-1

Образац-2-Изјава

Образац-3-Изјава

Образац-4-Изјава

Образац-5-Периодични-извештај

Образац-6-Завршни-извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД У 2023. ГОДИНИ

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац-1

Образац-2-Изјава

Образац-3-Изјава

Образац-4-Изјава

Образац-5-Периодични-извештај

Образац-6-Завршни-извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОБОЉШАЊА ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац-1

Образац-2-Изјава

Образац-3-Изјава

Образац-4-Изјава

Образац-5-Периодични-извештај

Образац-6-Завршни-извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац-1

Образац-2-Изјава

Образац-3-Изјава

Образац-4-Изјава

Образац-5-Периодични-извештај

Образац-6-Завршни-извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕДУКАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Упутство за подношење пријаве на јавни конкурс

Образац-1

Образац-2-Изјава

Образац-3-Изјава

Образац-4-Изјава

Образац-5-Периодични-извештај

Образац-6-Завршни-извештај

 

 

  • „Стари град мисли на зграде“: Расписан нови јавни конкурс стамбеним заједницама за унапређење својстава зграда

 –Упутство за учешће на конкурсу „Стари град мисли на зграде”

– Текст Јавни конкурс „Стари град мисли на зграде“ (скенирано)

– Образац 1 – Пријавни формулар

– Образац 2- Изјава

– Образац 3- Изјава

– Модел записника са седнице Скупштине стамбене заједнице

-Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде

Коначна листа крајњих корисника за доделу бесповратних средстава у пројекту енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова на територији општине Стари град


  • Јавни позив високообразованим припадницима ромске националне мањине за ангажовање у оквиру програма „Подстицање запошљавања високообразованих Рома и Ромкиња у јединициама локалне самоуправе“

Јавни позив за ангажовање припадника ромске националности

Одлука о расписивању Јавног позива висикообразованим припадницима ромске националне мањине


  • Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Стари град

– Јавни позив

– Прилог 1 – Пријавни образац

– Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.

– Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.

– Прилог 4 – Критеријуми за оцену пријава

Прелиминарна листа директних корисника

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град

Прилог 1 – За домаћинства – Пријавни формулар за породичне куће и станове

Прилог 1А – Пријавни формулар за стамбене заједнице

Прилог 2 – Листа привредних субјеката-извођача радова изабраних на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на општини

Прилог 3 – Изјава

Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката


  • Јавни конкурс за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2022. години

– Јавни позив

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – План активности

Образац 3 – Изјава о непостојању сукоба интереса

Образац 4 – Завршни наративни и финансијски извештај

Упутство

Контролни лист прилога уз предлог програма

Листа вредновања и рангирања

-Одлука о финансирању програма удружења ради унапређења саобраћаја на путевима у ГО Стари град у 2022. години


  • Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења пензионера

– Јавни позив

Образац 1

Образац 2 – Изјава

Образац 3 – Изјава

Образац 4 – Изјава

Упутство

Образац 5 – Периодични извештај

Образац 6 – Завршни извештај

–  Листа вредновања и рангирања

 


  • Jавни конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културе у 2022. години

Јавни позив

Образац 1 – Предлог програма

Образац 2 – Буџет

Образац 3 – Преглед програма

Образац 4 – Изјава

Образац 5 – Изјава

Образац 6 – Изјава

Образац 7 – Изјава о партнерству

Упутство

Образац 8 – Периодични извештај

Образац 9 – Завршни извештај

Пословник о раду Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Стари град у 2022. годину

Годишњи план развоја културе на територији Градске општине Стари град за 2022. годину

– Листа вредновања и рангирања

– Коначна листа вредновања и рангирања