Dokumenti

Izjava o pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Rešenje o ovlašćenim službenim licima za vođenje postupka, preduzimanje pojedinih radnji i odlučivanje u upravnoj stvari

Rešenje o ovlašćenju – rukovodilac Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove