Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Lice ovlašćeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem i zaštitom uzbunjivača:
Ana Kovačević
Kontakt: 011 33 00 551
email: akovacevic@starigrad.org.rs