UPRAVA JAVNIH PRIHODA

JUM: Jedinstveno upravno mesto – šalter sala Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, radi sa strankama od 08,00 do 14,00 sati

Porez na imovinu fizičkih lica može se proveriti u Upravi javnih prihoda Grada Beograda, ogranak Stari grad, četvrti sprat opštine, kancelarija 77, telefone: 011/610 35 51, 610 35 52 i 610 35 57

Informacije o porezu na imovinu za pravna lica mogu se dobiti u Upravi javnih prihoda Grada Beograda, ogranak Stari grad, četvrti sprat opštine, kancelarija 80, telefone: 011/610 35 56, 610 35 48 i 610 35 54

Sve ostale informacije u vezi poreza mogu se dobiti u Poreskoj upravi u Bulevaru despota Stefana 118, telefon 011/2057-906.