UPRAVA JAVNIH PRIHODA

Porez na imovinu fizičkih lica može se proveriti u Upravi javnih prihoda Grada Beograda, ogranak Stari grad, četvrti sprat opštine, kancelarija 77, telefon 011/330-0-688.

Informacije o porezu na imovinu za pravna lica mogu se dobiti u Upravi javnih prihoda Grada Beograda, ogranak Stari grad, četvrti sprat opštine, kancelarija 80, telefon 011/330-0-542.

Sve ostale informacije u vezi poreza mogu se dobiti u Poreskoj upravi u Bulevaru despota Stefana 118, telefon 011/2057-906.