Odluke Skupštine opštine

Statut Gradske opštine Stari grad
Izmene i dopune Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 25/2015)
Izmene i dopune Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 94/2016)
Izmene i dopune Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 75/2017)
Izmene Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 105/2018)
Odluka o promeni Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 73/2019)
Odluka o promeni Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 3/2020)
Poslovnik Skupštine Gradske opštine Stari grad
Izmene i dopune Poslovnika Skupštine GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 85/2015)
Izmene i dopune Poslovnika Skupštine GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda, broj 94/2016)
Izmene Poslovnika Skupštine GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 133/2016)
Izmene i dopune Poslovnika Skupštine GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 118/2019)
Izmene Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 3/2020)
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2016. godinu
I Rebalans budžeta
II Rebalans budžeta
III Rebalans budžeta
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu
I Rebalans budžeta
II Rebalans budžeta
III Rebalans budžeta
IV Rebalans budžeta
V Rebalans budžeta
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu
I Rebalans budžeta
II Rebalans budžeta
III Rebalans budžeta
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu
I Rebalans budžeta
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu
I Rebalans budžeta
Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu
Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu (I Rebalans)
Odluka o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad
Izmene i dopune Odluke o upotrebi grba i zastave GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 48/2014)
Izmene i dopune Odluke o upotrebi grba i zastave GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 16/2015)
Izmene i dopune Odluke o upotrebi grba i zastave GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 13/2017)
Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad
Izmene i dopune Odluke o organizaciji Uprave GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 105/2018)
Izmene i dopune Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 131/2018)
Izmene i dopune Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 90/2019)
Izmena i dopuna Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 118/2019)
Izmene Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 3/2020)
Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad
Izmene Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 3/2020)
Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Stari grad
Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Stari grad
Etički kodeks funkcionera Gradske opštine Stari grad
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj opštini Stari grad
Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Stari grad
Odluka o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 74/2014)
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda, broj 99/2014)
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 16/2015)
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 50/2015)
Izmene Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 43/2019)
Odluka o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad
Izmene Odluke o zaštitniku građana u GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 47/2018)
Izmene i dopune Odluke o zaštitniku građana u GO Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 90/2019)
Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda, broj 62/2012)
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 48/2014)
Izmene i dopune Odluke (“Službeni list grada Beograda”, broj 51/2016)
Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Stari grad