Odeljenje za građevinske poslove

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

Odeljenje za građevinske poslove obavlja poslove koji se odnose na: donošenje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 1.500m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, kao i u postupcima ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine; izdavanje potvrda prijave radova po izdatom odobrenju za izvođenje radova; izdavanje rešenja za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola; evidentiranje prijave na tekućem održavanju objekta; izdavanje odobrenja za izvođenje radova usled promena nastalih u toku izvođenja radova, odnosno promene investitora; izdavanje upotrebne dozvole; izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi evidencija u Odeljenju; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

U Odeljenju za građevinske poslove obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 1. Odsek za upravnopravne poslove,
 2. Odsek za građevinske poslove.

 

Kontakt telefoni: 011/3222-209 i 011/ 3226-617

Elektronska pošta: gradjevinsko@starigrad.org.rs

Preuzmite obrasce Odeljenja ovde

 

PRILOG:

 1. Sistem za podnošenje elektronskih zahteva u okviru objedinjene procedure (pristup, uputstva, naknade, pitanja i odgovori)
 2. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – pretraga kulturnih dobara
 3. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd – pretraga nepokretnih kulturnih dobara
 4. Urbanistički zavod Beograda – aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova građevinskog područja grada Beograda
 5. Sajt grada Beograda – podaci o aktuelnim temama (obaveštenja o ranim javnim uvidima i javnim uvidima vezano za donošenje, kao i izmene i dopune važećih urbanističkih planova i dr.)
 6. Republički geodetski zavod – uvid u katastar nepokretnosti-javni pristup
 7. GeoSrbija – Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka
 8. Istorijski arhiv Beograda – pregled raspoložive arhivske građe
 9. Odeljenje za građevinske poslove – Taksene tarife