STAMBENE ZAJEDNICE

PROCEDURA FORMIRANJA STAMBENIH ZAJEDNICA

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine predviđa obavezno formiranje stambenih zajednica za sve stambene i stambeno-poslovne zgrade. U slučaju da se stanari zgrada na teritoriji opštine Stari grad samostalno ne organizuju i ne oforme stambenu zajednicu, predviđeno je uvođenje prinudne uprave i postavljanje profesionalnih upravnika.

Kako bi se u što većem broju stambenih zgrada izbeglo uvođenje prinudne uprave i kako bi svojim sugrađanima olakšala formiranje stambenih zajednica, Gradska opština Stari grad je pripremila uputstvo za stanare koji žele samostalno da uđu u proces izbora upravnika zgrada i registracije stambenih zajednica.

 

  1. KORAK – ODRŽAVANJE KONSTITUTIVNE SEDNICE SKUPŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE

Kako bi se zakazala konstitutivna sednica skupštine određene stambene zajednice, potrebno je na vidnom mestu u zgradi najmanje tri dana pre datuma održavanja sednice istaći poziv. Preporuka je da poziv na sednicu sadrži predlog dnevnog reda.

Članovi skupštine stambene zajednice sa pravom glasa su svi vlasnici posebnih delova zgrade (stanova i poslovnih prostorija), dok članovi domaćinstva i zakupci mogu prisustvovati sednici, ali ne mogu glasati za izbor upravnika.

Za održavanje i rad sednice skupštine stambene zajednice potreban je kvorum.

Na prvoj sednici kvorum čini 50% + 1 od ukupnog broja vlasnika. Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, najmanje tri, a najviše 30 dana od datuma kada je trebalo da bude održana, zakazuje se ponovljena sednica skupštine stambene zajednice. Kvorum za ponovljenu sednicu je 1/3 od ukupnog broja vlasnika.

 

  1. KORAK – IZBOR UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE

Upravnik se bira iz redova članova skupštine stambene zajednice koju čine svi vlasnici stanova i poslovnih prostorija.

Za izbor upravnika stambene zajednice potrebno je da glasa većina prisutnih članova skupštine stambene zajednice (50% + 1 od ukupnog broja prisutnih vlasnika).

 

  1. KORAK – REGISTRACIJA STAMBENE ZAJEDNICE

U roku od 15 dana od izbora upravnika stambene zajednice, neophodno je izvršiti registraciju stambene zajednice predajom odgovarajuće dokumentacije na Pisarnici Gradske opštine Stari grad (Makedonska 42).

Potrebna dokumentacija za predaju zahteva za registraciju stambene zajednice:

*  Popunjen Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

* Popunjen Dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice (samo ukoliko se stambena zajednica formira za više ulaza jedne stambene zgrade)

* Original zapisnika sa konstitutivne sednice skupštine stambene zajednice sa Odlukom o izboru upravnika i original zapisnika sa neuspele sednice ukoliko je upravnik izabran na ponovljenoj

*Originalni primerak uplatnice administrativne takse na zahtev koja iznosi 330,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa GO Stari grad (840-742251843-73, model 97, poziv na broj 44-018)

*Očitana ili fotokopirana lična karta upravnika stambene zajednice

*Fotokopija potvrde o dodeljenom matičnom broju i PIB-u skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala formiranu skupštinu stanara)

*Fotokopija ugovora sa bankom o otvorenom žiro računu skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala otvoren račun u banci)

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije za registraciju stambene zajednice, Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove Uprave Gradske opštine Stari grad donosi rešenje o upisu u Registar stambenih zajednica stambene zajednice i upravnika. Rešenje o upisu konkretne stambene zajednice i upravnika objavljuje se na sajtu Republičkog geodetskog zavodalink.

Za preuzimanje rešenja o upisu u Registar stambenih zajednica potrebno je izvršiti uplatu administrativne takse na rešenje koja iznosi 570,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa GO Stari grad (840-742251843-73, model 97, poziv na broj 44-018).

 

Dodatne informacije, kao i stručnu pomoć pri obavljanju postupka registracije stambenih zajednica Starograđani mogu potražiti lično u Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove Uprave Gradske opštine Stari grad (treći sprat, kancelarija 43), putem mejl adrese stambenazajednica@starigrad.org.rs ili pozivom na brojeve telefona 322-8-525 i 330-0-609.

KORISNA UPUTSTVA I PROPISI ZA STAMBENE ZAJEDNICE: