MATIČNA SLUŽBA

Matična služba Stari grad – Sekretarijat za Upravu Grada Beograd – Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Stari grad)

JUM: Jedinstveno upravno mesto – šalter sala Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, radi sa strankama od 08,00 do 14,00 sati

Telefoni:
Matična knjiga rođenih: 011/ 658 – 9901;  011/ 658 – 9903
Matična knjiga umrlih:  011/ 658 – 9906
Matična knjiga venčanih: 011/ 658 – 9908
Prijem u državljanstvo: 011/ 658 – 9902, 011/ 658 – 9904, 011/ 658 – 9905
Ukoliko pozivate iz regiona i inostranstva za prijem u državljanstvo: +38111658 – 9902, +38111658 – 9904, +38111658 – 9905
Dopisi i pošta: 011/ 658 – 9907

Načelnik Matične službe Stari grad011/658 -9900
Elektonska pošta: maticaristarigrad@beograd.gov.rs