Obrasci

 

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE VEĆA I PREDSEDNIKA

 

ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

Od dokumentacije priložiti:

  • kopiju Ugovora i
  • pravni osnov za izdavanje potvrde ukoliko podnosilac zahteva nije lice koje je potpisnik Ugovora o otkupu)
  • Pri podnošenju zahteva potrebno je izvršiti uplatu lokalne administrativne takse u iznosu od 330,00 dinara na račun broj 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 44-018, primalac: budžet GO Stari grad
  • prilikom preuzimanja Potvrde potrebno je izvršiti uplatu još jedne  lokalne administrativne takse u iznosu od 330,00 dinara na račun broj 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 44-018, primalac: budžet GO Stari grad

 

ODELJENJE ZA IMOVINSKE-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

 

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE RAZVOJA