Obrasci

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

 

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE VEĆA I PREDSEDNIKA

 Zahtev za besplatnu pravnu pomoć – eksterni obrazac

 

ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

SG III P 01-12 – Zahtev za korišćenje prostorija
SG III P 01-01 – Zahtev za dodelu sredstava
SG III P 01-03 – Zahtev za izdavanje potvrde o isplati otkupne cene stana (uz zahtev
SG III P 01-14 – Zahtev za prenos sredstava

Od dokumentacije priložiti:

  • kopiju Ugovora i
  • pravni osnov za izdavanje potvrde ukoliko podnosilac zahteva nije lice koje je potpisnik Ugovora o otkupu)
  • Pri podnošenju zahteva potrebno je izvršiti uplatu lokalne administrativne takse u iznosu od 320,00 dinara na račun broj 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 44-018, primalac: budžet GO Stari grad
  • prilikom preuzimanja Potvrde potrebno je izvršiti uplatu još jedne  lokalne administrativne takse u iznosu od 320,00 dinara na račun broj 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 44-018, primalac: budžet GO Stari grad

 

ODELJENJE ZA IMOVINSKE-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

SG IV P 01-06 – Zahtev za izmenu ugovora o otkupu stana
SG IV P 01-10 – Zahtev za razgledanje-fotokopiranje aktivnih spisa
SG IV P 01-16 – Prijava za registraciju stambene zajednice
SG IV P 01-17 – Dodatak prijavi za registraciju Stambene zajednice
SG IV P 01-23 – Prijava za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru SZ
SG IV P 01-25 – Zahtev za izdavanje potvrde o registraciji SZ
SG IV P 01-27 – Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica

 

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

SG VI P 01-04 – Zahtev za klauzulu pravnosnažnosti
SG VI P 01-06 – Zahtev za razgledanje-fotokopiranje spisa
SG VI P 01-16 – Zahtev za izdavanje uverenja-specifikacija
SG VI P 01-21 – Zahtev za izdavanje obaveštenja o vidljivosti objekta na satelitskom snimku

 

ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU

SG VII P 01-25-Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstva za oglašavanje
SG VII P 01-26-Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje bašte – nova bašta
SG VII P 01-27-Zahtev za izdavanje odobrenja za ponovno postavljanje bašte
SG VII P 01-45-Zahtev za odobrenje-prodaja robe i pružanje usluga van prodajnog objekta
SG VII P 01-86-Zahtev o odobrenju istovetno sredstvo za oglašavanje

 

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE RAZVOJA

SG VIII P 01-01 – Zahtev za izdavanje uverenja o prosečnim prihodima domaćinstva
SG VIII P 01-02 – Zahtev za izdavanje uverenja o statusu preduzetnika
SG VIII P 01-03 – Uverenje o podacima iz registra
SG VIII P 01-04 – Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak nezaposlenog RVI
SG VIII P 01-05 – Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu
SG VIII P 01-06 – Zahtev za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
SG VIII P 01-07 – Zahtev za medicinsko tehnička pomagala
SG VIII P 01-08 – Zahtev za naknadu pogrebnih troškova umrlog nosioca Partizanske spomenice 1941
SG VIII P 01-09 – Zahtev za jednokratnu pomoć u slučaju smrti korisnika MNV
SG VIII P 01-10 – Zahtev za priznavanje svojstva RVI, MVI i CIR
SG VIII P 01-11 -Zahtev za prava na dodatak za negu
SG VIII P 01-12 – Zahtev za priznavanje prava na ortopedski dodatak VI i CIR
SG VIII P 01-13 – Zahtev za priznavanje prava na porodični dodatak
SG VIII P 01-14 – Zahtev za priznavanje prava na invalidski dodatak RVI u radnom odnosu
SG VIII P 01-15 – Zahtev za povećanje procenta invaliditeta VI i CIR
SG VIII P 01-16 – Zahtev za mesečno novčano primanje
SG VIII P 01-17 – Zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za nabavku putničkog motornog vozila
SG VIII P 01-18 – Zahtev za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
SG VIII P 01-19 – Zahtev za priznavanje prava na ID RVI koji je navršio 65 godina života
SG VIII P 01-20 – Zahtev za priznavanje prava na povlašćenu i besplatnu vožnju
SG VIII P 01-21 – Zahtev za utvrđivanje statusa borca