Eko patrola Gradske opštine Stari grad

Gradska opština Stari grad pokrenula je projekat Eko patrola sa ciljem da omogući građanima da jednostavno prijave i reše ekološke i komunalne probleme iz svog neposrednog okruženja.

Starograđani imaju priliku da kroz lično angažovanje ukažu svojoj opštini na komunalni nered u parkovima, pasažima, međublokovskim prostorima i dvorištima, kao i ostalim javnim površinama, poput priobalja i šetališta pored reka.

Zadatak Eko patrole je da, po prijemu prijave građana, u što kraćem roku izađe na teren i ukloni komunalni nered sa javne površine, što podrazumeva košenje trave, sakupljanje lakog otpada, uklanjanje manjih deponija, čišćenje ulica od psećeg izmeta, uređenje parkova i urbanih džepova.

Zahtev za intervenciju Eko patrole građani mogu podneti svakog radnog dana od 08 do 16 časova u Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad (ulaz iz Nušićeve ulice), na pisarnici ili telefonskim putem na broj Uslužnog centra 0800 07 77 75 (besplatan poziv).