Procesne procedure

Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika

SG I P 01 – Rad Odeljenja za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za budžet i finansije

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

SG IV P 01 – Rad Odeljenja za imovinsko -pravne i stambene poslove

Odeljenje za građevinske poslove

SG VI P 01 – Rad Odeljenja za građevinske poslove

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju

SG VII P 01 – Rad Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju

Odeljenje za društvene delatnosti i projekte razvoja

SG VIII P 01 – Rad Odeljenja za društvene delatnosti i projekte razvoja

Služba za odnose sa javnošću

SG V P 01 – Rad Službe za odnose sa javnošću