Procesne procedure

SG I P 01 – Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar 
SG II P 01 – Služba za javne nabavke
SG III P 01 – Odeljenje za budžet
SG IV P 01 – Odeljenje za imovinske, pravne, stambene i opšte poslove
SG VI P 01 – Odeljenje za građevinske poslove
SG VII P 01 – Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju
SG VIII P 01- Odeljenje za informacione tehnologije i e-upravu
SG V P 01 – Služba za odnose sa javnošću
SG I 01 P 01 – Pisarnica
SG IX P 01 – Odeljenje za finansije
SG X P 01 – Odeljenje za ljudske resurse