Zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad

ALEKSANDAR TODOROVIĆ, ZAMENIK PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Rođen je 1986. godine na Starom gradu, po struci je diplomirani menadžer. Master studije je nastavio na smeru menadžmenta u upravi Fakulteta organizacionih nauka (FON) u Beogradu. Profesionalno se bavio košarkom i igrao u Prvoj ligi Srbije. U jednom mandatu je bio odbornik u Skupštini gradske opštine Stari grad, a u jednom mandatu i član Veća opštine.

Pre izbora za zamenika predsednika GO Stari grad bio je izvršni direktor beogradskog Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”. Predsednik je odbora Socijalističke partije Srbije na Starom gradu i član Glavnog odbora SPS-a.

elektronska pošta: atodorovic@starigrad.bg.ls.gov.rs


telefoni: 011/ 3225-791, 011/ 3227-016

 

Shodno Statutu Gradske opštine Stari grad predsednik Gradske opštine ima zamenika.

Zamenik predsednika Gradske opštine zamenjuje predsednika Gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i obavlja i druge poslove i aktivnosti za koje se ukaže potreba i koje mu poveri predsednik Gradske opštine.

Kandidat za predsednika Gradske opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika Gradske opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština Gradske opštine na isti način kao predsednika Gradske opštine. (čl.67)

Zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad je član Veća Gradske opštine Stari grad po funkciji (čl. 75)