GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

 

Gradska opština Stari grad je centralna gradska opština i njena teritorija čini najveći deo starog jezgra Beograda. Kao takva, ona u kulturno-istorijskom, arhitektonskom i ekonomskom pogledu odslikava preko dva milenijuma dugu istoriju nastanka, urbanog i ekonomskog rasta i razvoja Beograda. Sa svoja 473 hektara kopnene površine i 215 hektara akvatorije najmanja je među beogradskim opštinama.

U svojim današnjim granicama definisana je 1961, a pod ovim imenom i na nešto manjoj teritoriji postoji od 1955. godine. Po popisu iz 2002. godine registrovano je 55.543 stanovnika i preko 24.040 domaćinstava. Oko 27 odsto žitelja opštine stariji su od 60 godina. Gotovo isto toliko je stanovnika sa visokom školskom spremom. Procenjuje se da Stari grad danas ima više od 70.000 stanovnika, jer ukupan broj lica koja su upisana u birački spisak iznosi 59.337.

Na teritoriji Starog grada nalazi se najveći i najznačajniji deo arhitektonskog i kulturno-istorijskog nasleđa Beograda. Pod zaštitom je blizu 200 zgrada, prostornih celina, javnih spomenika i spomen obeležja. Beogradska tvrđava, Kapetan-Mišino zdanje, Konak kneginje Ljubice, Saborna crkva i Knez-Mihailova ulica kao prostorna celina su u rangu kulturnih dobara od izuzetnog značaja, a još 20 zdanja i Kosančićev venac kao prostorna celina imaju status kulturnih dobara od velikog značaja. Beogradska tvrđava, park Kalemegdan, Kosančićev venac, Knez-Mihailova ulica, Botanička bašta „Jevremovac“ i Skadarlija – nekada boemsko utočište najvećih srpskih literata, slikara, pozorišnih i drugih umetnika, predstavljaju danas najatraktivnije beogradske turističke destinacije.

Na području Gradske opštine Stari grad nalazi se veliki broj administrativnih i drugih ustanova republičkog i gradskog značaja. Tu svoja sedišta imaju mnoge asocijacije privrede, kulture i građana. Na teritoriji opštine nalazi se 13 fakulteta, rektorati Beogradskog univerziteta i Univerziteta umetnosti, Srpska akademija nauka i umetnosti, deset srednjih i osam osnovnih škola, 18 muzeja, šest pozorišta i još dvadesetak ustanova kulture.

Centralni položaj, vrednost i značaj kulturno-istorijskog nasleđa čine područje Starog grada izuzetno atraktivnim za mnoge privredne delatnosti, pre svega za uslužne delatnosti, trgovinu i bankarstvo. Na Starom gradu 2009*. godine bilo je registrovano 9.132 preduzeća i 2416 radnje. U privredi i vanprivredi te godine bilo je ukupno zaposleno 74.832 lica. U kategoriji „zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama“ 62.199, a kod „privatnih preduzetnika“ registrovano je 12.633 zaposlenih. Od ukupnog broja zaposlenih skoro polovina, 30.098, su žene. (*Izvor Statistički godišnjak Beograda 2009., Zavod za informatiku i statistiku)