Radna tela Skupštine GO Stari grad

KOMISIJE I SAVETI

Radna tela Skupštine Gradske opštine Stari grad obrazovana su na osnovu člana 42. Odluke o organizaciji i radu organa Gradske opštine Stari grad. Skupština bira članove stalnih radnih tela iz reda odbornika. Skupština Gradske opštine Stari grad ima dve komisije i šest saveta: