Statut opštine

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 3/2020)
Odluka o promeni Statuta gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 73/2019)
Izmene Statuta (“Službeni list grada Beograda”, broj 105/2018)
Izmene i dopune Statuta (“Službeni list grada Beograda”, broj 75/2017)
Izmene i dopune Statuta (“Službeni list grada Beograda”, broj 94/2016)
Izmene i dopune Statuta (“Službeni list grada Beograda”, broj 25/2015)
Statut Gradske opštine Stari grad (“Službeni list grada Beograda”, broj 4/2014)