ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 

Odbornici se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na vreme od četiri godine, u skladu sa zakonom. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine raspisuje predsednik Skupštine grada.

Pravo i dužnost odbornika je da: učestvuje u radu Skupštine Gradske opštine; izvršava poverene zadatke; predlaže Skupštini Gradske opštine raspravu o određenim pitanjima; podnosi predloge za donošenje odluka i drugih akata; postavlja pitanja vezana za rad organa Gradske opštine; daje amandmane na predlog propisa i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Gradske opštine. Odbornici imaju pravo da od organa Gradske opštine dobijaju obaveštenja potrebna za obavljanje njihove funkcije.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine Gradske opštine i radnih tela.

Odbornik ne može biti zaposlen u Upravi Gradske opštine i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština Gradske opštine.

Skupština Gradske opštine Stari grad ima 56 odbornika.

Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Stari grad, održanoj 2. jula 2020. godine, potvrđeni su mandati za 56 odbornika, sa ukupno pet odborničkih lista: Aleksandar Vučić – Za našu decu (27 odbornika), Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma (6), Aleksandar Šapić – Pobeda za Stari grad (5), METLA 2020 – Miloš Jovanović – Demokratska stranka Srbije (4), SRCE GRADA – Pokret slobodnih građana i nestranačkih komšijskih inicijativa za očuvanje Starog grada (5), ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA – Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok (9).

 1. NEMANJA ŠEGRT
 2. OLIVER MANDIĆ
 3. GORAN GRBOVIĆ
 4. DR VESNA KNJEGINJIĆ
 5. DR ANA JOVANOVIĆ
 6. SRĐAN RAŠLJANIN
 7. BOŽIDAR NENEZIĆ
 8. TAMARA RADIŠIĆ TRAILOV
 9. TIJANA RADAKOVIĆ MILOŠEVIĆ
 10. NATAŠA BELČA
 11. SVETLANA MILUTINOVIĆ
 12. NENAD VUJOVIĆ
 13. JELENA BELIĆ
 14. NEVENA DODIĆ
 15. MARINA GRGIĆ
 16. BILJANA KOSTIĆ
 17. DRAŽEN KOZOMARA
 18. SLOBODAN DMITROVIĆ
 19. MIRJANA PEROVIĆ
 20. ALEKSANDRA ĐURAŠKOVIĆ
 21. BORIS RADAKOVIĆ
 22. NIKOLA AVRAMOVIĆ
 23. BORKO SARIĆ
 24. SNEŽANA IVANOVIĆ
 25. SNEŽANA RADOŠEVIĆ
 26. NIKOLA VUJAČIĆ
 27. MILOŠ JOVANOVIĆ
 28. MILOŠ BOŠKOVIĆ
 29. NEVENKA GRABEŽ
 30. PETAR PROKOPOVIĆ
 31. BOJANA MITROVIĆ
 32. UGLJEŠA MARKOVIĆ
 33. TODOR KUVELJIĆ
 34. DUŠAN PETRIĆ
 35. ČEDA VESELINOVIĆ
 36. VESNA PETRICA
 37. EMILIJAN GERASIMOVSKI
 38. IVANA BELIĆ
 39. RADOSLAV NOVAKOVIĆ
 40. RAJKO VULEVIĆ
 41. MILJANA OSTOJIĆ
 42. KATARINA SIMIJONOVIĆ
 43. ĐORĐE MIKETIĆ
 44. SLOBODANKA VLAJČIĆ
 45. MARKO ŽIVKOVIĆ
 46. MARIJA JONČIĆ
 47. SAŠA UZELAC
 48. LJUBIVOJE TADIĆ
 49. MILICA VULIĆ
 50. IVANA STOJANOVIĆ RODIĆ
 51. NIKOLA RODIĆ
 52. MIROSLAV ĐORĐEVIĆ
 53. OGNJEN OGRIZOVIĆ
 54. JELENA VRAČAR RAKOVIĆ
 55. MILICA ŽEGARAC
 56. MILAN CEROVAC