ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 

Odbornici se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na vreme od četiri godine, u skladu sa zakonom. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine raspisuje predsednik Skupštine grada.

Pravo i dužnost odbornika je da: učestvuje u radu Skupštine Gradske opštine; izvršava poverene zadatke; predlaže Skupštini Gradske opštine raspravu o određenim pitanjima; podnosi predloge za donošenje odluka i drugih akata; postavlja pitanja vezana za rad organa Gradske opštine; daje amandmane na predlog propisa i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Gradske opštine. Odbornici imaju pravo da od organa Gradske opštine dobijaju obaveštenja potrebna za obavljanje njihove funkcije.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine Gradske opštine i radnih tela.

Odbornik ne može biti zaposlen u Upravi Gradske opštine i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština Gradske opštine.

Skupština Gradske opštine Stari grad ima 56 odbornika.

Na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Stari grad, održanoj 2. jula 2020. godine, potvrđeni su mandati za 56 odbornika, sa ukupno pet odborničkih lista: Aleksandar Vučić – Za našu decu (27 odbornika), Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma (6), Aleksandar Šapić – Pobeda za Stari grad (5), METLA 2020 – Miloš Jovanović – Demokratska stranka Srbije (4), SRCE GRADA – Pokret slobodnih građana i nestranačkih komšijskih inicijativa za očuvanje Starog grada (5), ČUVAMO STARI GRAD – UJEDINJENA OPOZICIJA – Čuvari Starog grada, Nova stranka, Ujedinjena demokratska Srbija, Građanski demokratski forum, Demokratski blok (9).

 1. BOŽIDAR NENEZIĆ
 2. IVANA STANKOVIĆ
 3. MIRJANA ĐUKIĆ SLOT
 4. VESNA KNJEGINJIĆ
 5. Dr JOVANOVIĆ ANA
 6.  SRĐAN RAŠLJANIN
 7. MINJA IVOŠEVIĆ
 8. TIJANA RADAKOVIĆ MILOŠEVIĆ
 9. STEFAN – SIMON SRETKOVIĆ
 10. MILUTINOVIĆ SVETLANA
 11. NENAD VUJOVIĆ
 12. JELENA BELIĆ
 13. NEVENA DODIĆ
 14. MILINA UROŠEVIĆ
 15. BILJANA KOSTIĆ
 16. JOVAN STEFANOVIĆ
 17. SLOBODAN DMITROVIĆ
 18. NEMANJA ŠEGRT
 19. BOJANA RADOSAVLJEVIĆ
 20. ALEKSANDRA ĐURAŠKOVIĆ
 21. BORIS RADAKOVIĆ
 22. NIKOLA AVRAMOVIĆ
 23. BORKO SARIĆ
 24. SNEŽANA IVANOVIĆ
 25. SNEŽANA RADOŠEVIĆ
 26. NIKOLA VUJAČIĆ
 27. MILOŠ JOVANOVIĆ
 28. LJUBIVOJE TADIĆ
 29. VULIĆ MILICA
 30. IVANA STOJANOVIĆ RODIĆ
 31. NIKOLA RODIĆ
 32. MIROSLAV ĐORĐEVIĆ
 33. OGNJEN OGRIZOVIĆ
 34. JELENA VRAČAR RAKOVIĆ
 35. MILICA ŽEGARAC
 36. MILAN CEROVAC
 37. BOŠKOVIĆ MILOŠ
 38. NEVENKA GRABEŽ
 39. PETAR PROKOPOVIĆ
 40. BOJANA MITROVIĆ
 41. UGLJEŠA MARKOVIĆ
 42. KUVELJIĆ TODOR
 43. ĐORĐE MIKETIĆ
 44. VLAJČIĆ SLOBODANKA
 45. MARKO ŽIVKOVIĆ
 46. MARIJA JONČIĆ
 47. SAŠA UZELAC
 48.  DUŠAN PETRIĆ
 49. ČEDA VESELINOVIĆ
 50. VESNA PETRICA
 51. EMILIJAN GERASIMOVSKI
 52. IVANA BELIĆ
 53. RADOSLAV NOVAKOVIĆ
 54. RAJKO VULEVIĆ
 55. MILJANA OSTOJIĆ
 56. KATARINA SIMIJONOVIĆ