Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove obavlja poslove iz stambene oblasti koji se odnose na zaštitu i očuvanje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Beograda i državnoj svojini Republike Srbije na kojoj je gradska opština nosilac prava korišćenja; zaključenje aneksa ugovora o otkupu stanova; stručnu obradu i pripremu za odlučivanje po zahtevima vezanim za rešavanje stambenih potreba u skladu sa propisima i aktima Skupštine gradske opštine i Grada Beograda; dostavljanje Gradu Beogradu kao nosiocu prava javne svojine dokumentacije radi upisa prava javne svojine na nepokretnostima sa pravom korišćenja Gradske opštine Stari grad ili radi ispravke postojećeg upisa u javnim knjigama; dostavljanje obaveštenja i dokumentacije po zahtevima fizičkih i pravnih lica koja imaju pravni interes o nepokretnostima na kojima gradska opština ima pravo korišćenja; izdavanje uverenja na osnovu podataka iz službene evidencije Odeljenja; vođenje Registra stambenih zajednica; donošenje akata po prijavama za registraciju stambenih zajednica; vođenje postupka uvođenja prinudne uprave u stambenim zajednicama po prijavi nadležne organizacione jedinice za poslove komunalne inspekcije ili vlasnika posebnog dela zgrade; vođenje postupka iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije; dostavljanje dokumentacije o promeni nosioca prava svojine ili prava korišćenja na stanovima koji su bili udruženi u Fond stanova gradske opštine radi provođenja promena u evidenciji JP „Gradsko stambeno”; pružanje stručne i administrativne pomoći Veću gradske opštine u postupku udruživanja ili isključenja nepokretnosti u ili iz odgovarajućih fondova; vođenje evidencije o nepokretnostima u javnoj svojini i davanje podataka iz istih; poslove iz imovinsko pravne oblasti, odnosno poslove državne uprave koji su gradskoj opštini povereni zakonom i Statutom Grada Beograda u poslovima eksproprijacije, administrativnog prenosa nepokretnosti, poništavanja rešenja o izuzimanju iz poseda građevinskog zemljišta po ranije započetim postupcima, učestvovanje u sprovođenju postupka otuđenja iz javne svojine Grada Beograda građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do 1500m² bruto razvijene građevinske površine, odnosno radi ozakonjenja objekata do 400m² bruto razvijene građevinske površine, u skladu sa zakonom i aktima Grada; preuzimanje stvari stečajnog dužnika nad kojim je zaključen stečaj, a čije sedište je bilo na teritoriji gradske opštine, kada te poslove poveri Grad Beograd; obavljanje stručnih složenih poslova iz ekonomsko-pravne oblasti u vezi Odluke o prestanku sa radom JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Radno vreme za prijem stranaka: utorak i četvrtak od 12h do 15h

Procedura formiranja stambenih zajednica

Kontakt telefoni: 011/ 3226-906, 3300-562, 3228-525 i 3300-609

Elektronska pošta: imovina@starigrad.org.rs

Preuzmite obrasce Odeljenja ovde