Sekretar Skupštine Gradske opštine Stari grad

POSLOVI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Skupština Gradske opštine Stari grad ima sekretara Skupštine Gradske opštine koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine Gradske opštine se postavlja, na predlog predsednika Skupštine Gradske opštine, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih odbornika, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine Gradske opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stučnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština Gradske opštine može, na predlog predsednika Skupštine Gradske opštine, razrešiti sekretara Skupštine Gradske opštine i pre isteka mandata.

Skupština može da ima zamenika sekretara Skupštine, koga postavlja Skupština, većinom glasova prisutnih odbornika na predlog Predsednika Skupštine, na period od 4 godine (Član 40. Zakona o lokalnoj samoupravi).

Za zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Krsto Blagojević, SEKRETAR SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Diplomirani pravnik, rođen je 1975. godine. Od 1997. godine radio je u Službi za skupštinske poslove i propise Gradske uprave grada Beograda, na poslovima organizacije sednica Skupštine grada i Gradskog veća. U periodu od 1999. do 2003. godine radio je u gradskom Sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, na poslovima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, a od 2003. do 2005. bio je zaposlen u Sekretarijatu za upravu, na poslovima ličnih stanja građana (izborna prava i ažuriranje biračkog spiska).

Narednih pet godina, od 2005. do 2010, bio je načelnik u Odeljenju za kancelarijsko poslovanje Gradske uprave, dok je od 2010. do 2013. godine radio u Sekretarijatu za upravu, Sektor za upravu i analitiku GU grada Beograda, na studijsko-analitičkim i normativnim poslovima organizacije i rada Gradske uprave, utvrđivanja strategije razvoja, uređenja i unapređenja sistema Gradske uprave, racionalizaciji njene strukture i pojednostavljivanju administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija, pripremi nacrta Odluke o Gradskoj upravi, na poslovima harmonizacije metoda rada Gradske uprave sa lokalnim upravama država članica Evropske unije.

U periodu od jula 2013. do do februara 2016. godine radio je na poslovima inspektora za zaštitu životne sredine, a od 2016. radio je kao turistički inspektor. Oženjen je i otac dvoje dece.

elektronska pošta: kblagojevic@starigrad.bg.ls.gov.rs

 

Mihajlo Jevtić, ZAMENIK SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Diplomirani pravnik, rođen je 1990. godine. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2009. godine i isti završio u roku. Tokom studija bio je član Pravne klinike za krivično pravo koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći klijentima slabijeg imovnog stanja, klijentima koji dolaze iz marginalizovanih grupa, kao i studentima Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je više nagrada i priznanja poput stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jednokratnih novčanih naknada kao i pohvalnica za najbolje studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2014. do 2020. godine radio je u Gradskoj upravi grada Beograda – Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, u Odeljenju za pravne poslove i poslove javnih nabavki. Pored navedenog, obavljao je i funkciju predsednika Upravnog odbora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, člana školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“, člana Opštinske izborne komisije Gradske opštine Stari grad, kao i sekretara Prvostepene komisije RFPIO za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi posebne nege deteta.

Ima položen državni stručni ispit i ispit za službenika za javne nabavke.

elektronska pošta: mjevtic@starigrad.bg.ls.gov.rs

kontakt telefoni: 011/3300-515, 011/3225-791, 011/3226-476