STARI GRAD MISLI NA BEBE

U okviru programa “Stari grad misli na bebe”, a u cilju  sprovođenja pronatalitetne politike Gradska opština Stari grad dodeljuje poklon čestitke starogradskim bebama rođenim tokom prethodne godine na teritoriji opštine Stari grad. Novčani iznos je uvećan u odnosu na prethodni period i sada iznosi 15.000 dinara.

Potrebna dokumentacija za poklon čestitku “Stari grad misli na bebe”:

  1. Zahtev za opredeljivanje sredstava iz budžeta (skinuti na sledećem linku ili preuzeti na šalteru opštine)
  2. Očitana lična karta oba roditelja
  3. Fotokopija bebinog izvoda iz matične knjige rođenih
  4. Fotokopija prijave prebivališta za bebu
  5. Broj računa na koji će sredstva biti uplaćena (fotokopija bankovne kartice na kojoj se jasno vidi broj računa)

Prijavu za program, roditelji mogu podneti na pisarnici Gradske opštine Stari grad (Makedonska 42) ili poslati putem elektronske pošte na adresu: budzet@starigrad.org.rs

Kako bi ostvarili pravo na poklon čestitku, roditelji moraju podneti prijavu do 1. juna tekuće godine, za bebe rođene tokom prethodne godine.