Služba za odnose sa javnošću

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Služba za odnose sa javnošću obavlja poslove koji se odnose na: pravovremeno i potpuno informisanje građana o radu organa gradske opštine; uređivanje i izdavanje informatora i drugih publikacija od značaja za gradsku opštinu; organizovanje i koordiniranje komunikacije sa građanima Uprave gradske opštine sa javnošću i organima gradske i republičke uprave; uređivanje i održavanje internet prezentacije gradske opštine; organizovanje medijskih kampanja i akcija organa gradske opštine i informisanje u vanrednim situacijama; čuvanje foto i druge dokumentacije; poslove Uslužnog centra: informisanje građana o radu Gradske opštine Stari grad, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

U Službi za odnose sa javnošću obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice, i to:

  1. Odsek za odnose sa javnošću

Kontakt telefoni: 011/ 3221114 i 011/3300 – 629

Elektronska pošta: odnosisajavnoscu@starigrad.org.rs

  1. Uslužni centar

Kontakt telefoni: 0800/077775

Elektronska pošta:   usluznicentar@starigrad.org.rs