OBAVEŠTENJE O NASTAVKU JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE KOSANČIĆEV VENAC

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, …