ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНОТО ДОМАЋИЦЕ) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношења понуда.pdf-геронто Конкурсна документација.pdf- геронто одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору геронтодомаћице

ЈАВНА НАБАВКА -ИЗРАДА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА МАПИРАЊА ТУРИСТИЧКЕ РУТЕ НА ОСНОВАМА КУЛТУРНИХ, ПРИРОДНИХ И ИСТОРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Позив за подношења понуда.pdf-МАПИРАЊЕ Конкурсна документација.pdf-МАПИРАЊЕ одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга посредовања приликом ангажовања извршилаца за обављање несистематизованих послова у Градској општини Стари град

Позив за подношење понуда   Конкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

12.03. позива за доставу понуда 12.03. конкурсна документација 16.03.одговор на постављена питања 16.03. измена конкурсне документације 16.03. обавештење о продужењу …

ШТАМПАЊЕ ИНФОРМАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

23.01.2018.Позив 23.01.2018.Конкурсна документација 23.01.2018.Прилог уз конкурсну документацију 25.01. одговори на постављена питања 26.01. одговор на постављено питање 02.02. одлука о …

УСЛУГЕ ЗАПОШЉАВАЊА

29.12.2017.Позив 29.12.2017.Конкурсна документација 08.01.2018.године Обавештење 08.01.2018.Конкурсна документације 23.01.2018.године Обавештење 23.01.2018.године Измена стране 50 страном 50А конкурсне документације 02.02. одлука о …