Процесне процедуре

СГ I П 01 – Одељењe за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар 
СГ II П 01 – Служба за јавне набавке
СГ III П 01 – Одељењe за буџет
СГ IV П 01 – Одељењe за имовинске, правне, стамбене и опште послове
СГ VI П 01 – Одељењe за грађевинске послове
СГ VII П 01 – Одељењe за комуналне послове и комуналну инспекцију
СГ VIII П 01- Одељењe за информационе технологије и е-управу
СГ V П 01 – Служба за односе са јавношћу
СГ I 01 П 01 – Писарницa
СГ IX П 01 – Одељење за финансије
СГ X П 01 – Одељење за људске ресурсе