Процесне процедуре

СГ I П 01 – Одељењe за скупштинске послове, послове Већа и председника

СГ II П 01 –Одељење за општу управу
СГ II 01 П 01 – Процес управљања документима
– СГ II 02 П 01 – Процес управљања људским ресурсима

СГ III П 01 – Одељењe за буџет и финансије
СГ III 01 П 01 – Процес обављања јавних набавки
СГ III 01 У 01 – Oцена добављача

СГ IV П 01 – Одељењe за имовинско-правне и стамбене послове

СГ VI П 01 – Одељењe за грађевинске послове

СГ VII П 01 – Одељењe за комуналне послове и комуналну инспекцију

СГ VIII П 01- Одељењe за друштвене делатности и пројекте развоја

СГ V П 01 – Служба за односе са јавношћу