Процесне процедуре

СГ I П 01 – Рад Одељења скупштинске послове

СГ II П 01 – Рад Одељења за општу управу

СГ II 01 П 01 – Процес управљања документима

 – СГ II 02 П 01 – Послови управљања људским ресурсима

СГ III П 01 – Рад Одељења за буџет и финансије
СГ III 01 П 01 – Процес обављања набавки
СГ III 01 У 01 – Оцена добављача

СГ IV П 01 – Рад Одељења за имовинско -правне и стамбене послове

СГ VI П 01 – Рад Одељења за грађевинске послове

СГ VII П 01 – Рад Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију

СГ VIII П 01 – Рад Одељења за друштвене делатности и пројекте развоја

СГ V П 01 – Рад Службе за односе са јавношћу