Процесне процедуре

Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника

СГ I П 01 – Рад Одељења за скупштинске послове, послове Већа и председника

Одељење за општу управу

Одељење за буџет и финансије

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

СГ IV П 01 – Рад Одељења за имовинско -правне и стамбене послове

Одељење за грађевинске послове

СГ VI П 01 – Рад Одељења за грађевинске послове

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију

СГ VII П 01 – Рад Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију

Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја

СГ VIII П 01 – Рад Одељења за друштвене делатности и пројекте развоја

Служба за односе са јавношћу

СГ V П 01 – Рад Службе за односе са јавношћу