Годишњи извештаји о раду

Извештај о раду Управе Градске општине Стари град за 2018. годину

Извештај о раду Управе Градске општине Стари град за 2019. годину

Извештај о раду Управе Градске општине Стари град за 2020. годину

Извештај о раду Управе Градске општине Стари град за 2021. годину

Извештај о раду Управе Градске општине Стари град за 2022. годину