Годишњи извештаји о раду

Извештај о раду Управе градске општине Стари град за 2018. годину

Извештај о раду Управе градске општине Стари град за 2019. годину

Извештај о раду Управе градске општине Стари град за 2020. годину