Радна тела Скупштине ГО Стари град

КОМИСИЈЕ И САВЕТИ

Радна тела Скупштине Градске општине Стари град образована су на основу члана 42. Одлуке о организацији и раду органа Градске општине Стари град. Скупштина бира чланове сталних радних тела из реда одборника. Скупштина Градске општине Стари град има две комисије и шест савета: