УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ)

11.09. позив за подношење понуда

11.09. конкурсна документација

18.09. појашњење измена конкурсне документације

18.09. измена стране 22

18.09. измена стране 31

18.09.измена стране 41

18.09. измена стране 43

18.09.измена стране 44

18.09. продужетак рока за доставу понуда

26.09. одлука о додели уговора

27.09. обавештење о закљученом уговору