ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА STRATEGIC

09.09. обавештење о покретању преговарачког поступка

09.09. конкурсна документација

16.09. oдлука о додели уговора

10.07. обавештење о закљученом уговору