НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ПРОПАГАНДНОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА (ОФСЕТ ШТАМПА)

05.06.2017.године Позив

05.06.2017.године Конкурсна документација

05.06.2017.године Прилог уз спецификацију услуге

07.06.2017.године Појашњење конкурсне документације

16.06.2017.Одлука о додели уговора

19.06.2017.Обавештење о закљученом уговору