ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗАПОШЉАВАЊА

03.06.2016.год. Позив за јавну набавку услуге запошљавања

03.06.2016.године Конкурсна документација

20.06.2016.Обавештење о измени конкурсне документације

20.06.2016.Страна 48 А од 50 страна Конкурсне документације

08.07.2016.Одлука о додели уговора

21.07.2016.Обавештење о закљученом уговору