УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА

Порез на имовину физичких лица може се проверити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 77, телефон 011/330-0-688.

Информације о порезу на имовину за правна лица могу се добити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 80, телефон 011/330-0-542.

Све остале информације у вези пореза могу се добити у Пореској управи у Булевару деспота Стефана 118, телефон 011/2057-906.