УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42, ради са странкама од 08,00 до 14,00 сати

Порез на имовину физичких лица може се проверити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 77, телефонe: 011/610 35 51, 610 35 52 и 610 35 57

Информације о порезу на имовину за правна лица могу се добити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 80, телефонe: 011/610 35 56, 610 35 48 и 610 35 54

Све остале информације у вези пореза могу се добити у Пореској управи у Булевару деспота Стефана 118, телефон 011/2057-906.