Процесни прописи

Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар

Прописи у раду Одељења за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар
Прописи у раду Писарнице

Служба за јавне набавке

Прописи у раду Службе за јавне набавке

Одељење за буџет

Прописи у раду Одељења за буџет

Одељење за имовинске, правне, стамбене и опште послове

Прописи у раду Одељења за имовинске, правне, стамбене и опште послове

Служба за односе са јавношћу

Прописи у раду Службе за односе са јавношћу

Одељење за грађевинске послове

Прописи у раду Одељења за грађевинске послове

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију

Прописи у раду Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију

Одељење за информационе технологије и е-управу

Прописи у раду Одељења за информационе технологије и е-управу

Одељење за финансије

Прописи у раду Одељења за финансије

Одељење за људске ресурсе

Прописи у раду Одељења за људске ресурсе