Процесни прописи

Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника
Прописи у раду Одељења за скупштинске послове, послове Већа и председника

Одељење за буџет и финансије
Прописи у раду Одељења за буџет и финансије
Прописи у процесу обављања набавки

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Прописи у раду Одељења за имовинске-правне и стамбене послове

Одељење за грађевинске послове
Прописи у раду Одељења за грађевинске послове

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију
Прописи у раду Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију

Одељење за општу управу
Прописи у раду Одељења за општу управу
Прописи у раду Писарнице за управљање документима

Прописи у раду управљањем људским ресурсима

Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја
Прописи у раду Одељења за за друштвене делатности и пројекте развоја

Служба за односе са јавношћу
Прописи у раду Службе за односе са јавношћу