Статут општине

Одлука о промени Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 3/2020)
Одлука о промени Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 73/2019)
Измене Статута (“Службени лист града Београда”, број 105/2018)
Измене и допуне Статута (“Службени лист града Београда”, број 75/2017)
Измене и допуне Статута (“Службени лист града Београда”, број 94/2016)
Измене и допуне Статута (“Службени лист града Београда”, број 25/2015)
Статут Градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 4/2014)