ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗАПОШЉАВАЊА

14.02. позив за подношење понуда

14.02. конкурсна документација

17.02. одговор на постављена питања

20.02. одговор на постављено питање

23.02. одговор на постављено питање и измена

23.02. измењена страна 17

24.03 одлука о додели уговора

07.04. обавештење о закљученом уговору