Интерни прописи

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Правилник о изменама правилника о коришћењу просторија Градске општине Стари град (30.09.2022)

Ценовник

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА
Пословник о раду Жалбене комисије Градске општине Стари град

СТРАТЕГИЈЕ, ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ