НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИЛИКОМ АНГАЖОВАЊА ИЗВРШИЛАЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕСИСТЕМАТИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

19.06.2017.године Позив

19.06.2017.Конкурсна документација

27.27.2017.Одлука о додели уговора

01.08.2017. Обавештење о закљученом уговору

29.12.2017.Одлука о измени уговора