НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА БАШТИ

24.02.2017.Позив

24.02.2017.Конкурсна документације

27.02.2017.Одговор на питање потенцијалног понуђача

10.03. одлука о додели уговора

15.03. oбавештење о закљученом уговору