Одлуке Скупштине општине

Статут Градске општине Стари град
Измене и допуне Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 25/2015)
Измене и допуне Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 94/2016)
Измене и допуне Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 75/2017)
Измене Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 105/2018)
Одлука о промени Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 73/2019)
Одлука о промени Статута градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 3/2020)
Пословник Скупштине Градске општине Стари град
Измене и допуне Пословника Скупштине ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 85/2015)
Измене и допуне Пословника Скупштине ГО Стари град (“Службени лист града Београда, број 94/2016)
Измене Пословника Скупштине ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 133/2016)
Измене и допуне Пословника Скупштине ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 118/2019)
Измене Пословника Скупштине градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 3/2020)
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину
I Ребаланс буџета
II Ребаланс буџета
III Ребаланс буџета
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину
I Ребаланс буџета
II Ребаланс буџета
III Ребаланс буџета
IV Ребаланс буџета
V Ребаланс буџета
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2018. годину
I Ребаланс буџета
II Ребаланс буџета
III Ребаланс буџета
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2019. годину
I Ребаланс буџета
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину
I Ребаланс буџета
Одлука о буџету Градске општине Стари град зa 2021. годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину (I Ребаланс)
Одлука о употреби грба и заставе Градске општине Стари град
Измене и допуне Одлуке о употреби грба и заставе ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 48/2014)
Измене и допуне Одлуке о употреби грба и заставе ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 16/2015)
Измене и допуне Одлуке о употреби грба и заставе ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 13/2017)
Одлука о организацији Управе градске општине Стари град
Измене и допуне Одлуке о организацији Управе ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 105/2018)
Измене и допуне Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 131/2018)
Измене и допуне Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 90/2019)
Измена и допуна Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 118/2019)
Измене Одлуке о организацији Управе градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 3/2020)
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град
Измене Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 3/2020)
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Стари град
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма удружења средствима из буџета Градске општине Стари град
Етички кодекс функционера Градске општине Стари град
Кодекс понашања службеника и намештеника у Градској општини Стари град
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Стари град
Одлука о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 74/2014)
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда, број 99/2014)
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 16/2015)
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 50/2015)
Измене Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 43/2019)
Одлука о заштитнику грађана у Градској општини Стари град
Измене Одлуке о заштитнику грађана у ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 47/2018)
Измене и допуне Одлуке о заштитнику грађана у ГО Стари град (“Службени лист града Београда”, број 90/2019)
Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда, број 62/2012)
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 48/2014)
Измене и допуне Одлуке (“Службени лист града Београда”, број 51/2016)
Стратегија управљања ризицима Градске општине Стари град