УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

30.05. позив за доставу понуда

30.05. конкурсна документација

01.06.2017.Појашњење конкурсне документације

05.06.2017.Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

12.06.2017.године Појашњење конкурсне документације

13.06.2017.године Појашњење конкурсне документације

30.06. одлука о додели за партију 1

30.06. одлука о додели за партију 2

30.06. одлука о додели за партију 3

30.06. одлука о додели за партију 4

30.06.одлука о додели за партију 5

30.06. одлука о додели за партију 6

21.07. обавештење о закљученом уговору -1 партија

21.07. обавештење о закљученом уговору -2 партија

21.07 обавештење о закљученом уговору -3 партија

21.07. обавештење о закљученом уговору -4 партија

21.07. обавештење о закљученом уговору -5 партија

21.07. обавештење о закљученом уговору -6 партија