САВЕТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ)

Савет за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) ради на унапређењу положаја младих на територији градске општине Стари град, у складу са Националном стратегијом за младе и акционим плановима којима се утврђује политика градске општине за младе, прати активности и сарађује са удружењима од значаја за рад са младима, реализује програме од интереса за младе, учествује у активностима на унапређењу предузетништва младих и развијању предузетничког духа код младих; пружа подршку младима и у сарадњи са образовним, културним и државним институцијама учествује у разним облицима едукације и образовања младих, разматра предлоге пројеката из области омладинске политике и учествује кроз разне програме на неформалном образовању младих; пружа логистичку подршку у реализацији пројеката младих; креира моделе и спроводи активности на волонтерском ангажовању младих и слично.

Савет своје активности спроводи кроз годишњи Програм рада чији је саставни део финансијски план који сачињава за сваку буџетску годину, који усваја Веће градске општине.

Средства за спровођење активности Савета се обезбеђују у Буџету градске општине

Председник: Борис Радаковић

Чланови:

  1. Марина Нешковић
  2. Никола Вујачић
  3. Саша Бјелица        
  4. Тодор Кувељић
  5. Петар Прокоповић
  6. Вељко Цупаћ
  7. Огњен Огризовић