МАТИЧНА СЛУЖБА

Матична служба Стари град – Секретаријат за Управу Града Београд – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Стари град)

ЈУМ: Јединствено управно место – шалтер сала Градске општине Стари град, Македонска 42, ради са странкама од 08,00 до 14,00 сати

Телефони:
Матична књига рођених: 011/ 658 – 9901;  011/ 658 – 9903
Матична књига умрлих:  011/ 658 – 9906
Матична књига венчаних: 011/ 658 – 9908
Пријем у држављанство: 011/ 658 – 9902, 011/ 658 – 9904, 011/ 658 – 9905
Уколико позивате из региона и иностранства за пријем у држављанство: +38111658 – 9902, +38111658 – 9904, +38111658 – 9905
Дописи и пошта: 011/ 658 – 9907

Начелник Матичне службе Стари град011/658 -9900
Eлектонска пошта: maticaristarigrad@beograd.gov.rs