УСЛУГА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КОЈА ПОХАЂАЈУ ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ“

14.02.позив за подношење понуда

14.02. конкурсна документација

17.02. појашњење измена конкурсне документације

17.02. измена стране 14

17.02. измена стране 33

21.02. појашњење измена конкурсне документације

21.02. измена стране 37

24.03. одлука о додели уговора

06.04. обавештење о закљученом уговору

29.12. одлука о измени уговора