Руководство Градске општине Стари град

Председник Градске општине Стари град
Заменик председника Градске општине Стари град
Веће Градске општине Стари град