Заменик председника Градске општине Стари град

АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ, ЗАМЕНИK ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Рођен је 1986. године на Старом граду, по струци је дипломирани менаџер. Мастер студије је наставио на смеру менаџмента у управи Факултета организационих наука (ФОН) у Београду. Професионално се бавио кошарком и играо у Првој лиги Србије. У једном мандату је био одборник у Скупштини градске општине Стари град, а у једном мандату и члан Већа општине.

Пре избора за заменика председника ГО Стари град био је извршни директор београдског Јавног предузећа „Ада Циганлија”. Председник је одбора Социјалистичке партије Србије на Старом граду и члан Главног одбора СПС-а.

електронска пошта: atodorovic@starigrad.bg.ls.gov.rs


телефони: 011/ 3225-791, 011/ 3227-016

 

Сходно Статуту Градске општине Стари град председник Градске општине има заменика.

Заменик председника Градске општине замењује председника Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност и обавља и друге послове и активности за које се укаже потреба и које му повери председник Градске општине.

Кандидат за председника Градске општине предлаже кандидата за заменика председника Градске општине из реда одборника, кога бира Скупштина Градске општине на исти начин као председника Градске општине. (чл.67)

Заменик председника Градске општине Стари град је члан Већа Градске општине Стари град по функцији (чл. 75)