Конкурси

  • Јавни конкурс за финансирање програма удружења ради унапређења безбедности саобраћаја на путевима у Градској општини Стари град у 2022. години

– Јавни позив

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – План активности

Образац 3 – Изјава о непостојању сукоба интереса

Образац 4 – Завршни наративни и финансијски извештај

Упутство

Контролни лист прилога уз предлог програма

Листа вредновања и рангирања

-Одлука о финансирању програма удружења ради унапређења саобраћаја на путевима у ГО Стари град у 2022. години


  • Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења пензионера

– Јавни позив

Образац 1

Образац 2 – Изјава

Образац 3 – Изјава

Образац 4 – Изјава

Упутство

Образац 5 – Периодични извештај

Образац 6 – Завршни извештај

–  Листа вредновања и рангирања


  • Jавни конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културе у 2022. години

Јавни позив

Образац 1 – Предлог програма

Образац 2 – Буџет

Образац 3 – Преглед програма

Образац 4 – Изјава

Образац 5 – Изјава

Образац 6 – Изјава

Образац 7 – Изјава о партнерству

Упутство

Образац 8 – Периодични извештај

Образац 9 – Завршни извештај