Председник Градске општине Стари град

РАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Радослав Марјановић је рођен 1989. у Београду. Одрастао је и живи на Старом граду. Дипломирао је економију на Факултету за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) где је стекао звање дипломирани економиста. Сада је на мастер студијама на Факултету политичких наука у Београду. Као рођени Старограђанин завршио је ОШ „Дринка Павловић“, а средњошколско образовање у Петој београдској гимназији. Од 2014. до 2019. радио је у Министарству омладине и спорта, при кабинету министра на пословима међународне сарадње, унапређења омладинске политике, подстицању омладинског предузетништва и запошљавања младих. Учествовао је и у креирању Националне стратегије за младе (2015-2025). Члан је СНС-а од 2010. а последњих шест година активно се бави локалном политиком. У два мандата (2014 и 2018) је биран за одборника Скупштине града Београда, а од 2016. је био заменик шефа одборничке групе Српске напредне странке (СНС) у Скупштини града Београда. Као одборник залагао се за бројне пројекте и иницијативе на Старом граду –  од рекострукције Пионирског парка и Парка војводе Вука, уређења зелених површина и урбаних џепова, обнову и уређење преко 200 фасада дуж Косанчићевог венца и других староградских улица, до пројекта спуштања језгра града на београдске реке.

Изабран је за председника Градске општине Стари град 24. августа, на другој седници Скупштине ГО Стари град, као одборник са листе „Александар Вучић – За нашу децу.“

контакт телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016
електронска пошта: predsednik@starigrad.bg.ls.gov.rs 

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

1) представља и заступа Градску општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине и доноси упутства и наредбе и друге потребне акте за рад Управе Градске општине;
5) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
6) у име Градске општине закључује колективне уговоре за јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Градска општина;
7) организује рад Већа Градске општине, сазива и председава седницама Већа и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
8) доноси појединачна акта у складу са одлуком о буџету;
9) доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Градске општине, Већа Градске општине и Управе Градске општине;
10) образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
11) предлаже акта које доноси Веће Градске општине, изузев аката чији је предлагач Управа Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Градске општине.

Помоћници председника Градске општине Стари град:

 • Мариа Марков
  ПОМОЋНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗАДУЖЕНА ЗА ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕРођена је 1982. године у Београду. Дипломирани је менаџер, а део образовања стекла је Америци. По повратку у Србију бави се уредничким и сценаристичким радом на најгледанијим и најкомерцијалнијим ТВ форматима у окиру “Emotion production” (2006-2010).
  Дугогодишње радно искуство у области социјалне заштите, са посебним акцентом на популацију старих, стекла је обављајући послове помоћника шефа кабинета заменика градоначелника Београда (2011-2012) и управника РЈ Дневни центри и клубови и Службе ”помоћ у кући” Геронтолошког центра Београд (2012-2018). Оснивач, иницијатор и аутор је бројних манифестација, програма и пројеката који се тичу сениора, неки од њих су:  Међугенерацијски фестивал ОКеј града Београда, Сајма за треће доба 55+, Сениор инфо мрежа, Међугенерацијски савет при Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и др. Прошла је и обуку за произвођаче органске производње у Привредној комори Града Београда (2016) и била сарадник Светске туристичке организације на пројекту ”Hotel Energy Solution”.

  У Скупштини Града Београда била је одборник од 2012-2018 године. Током тог периода била је и члан Административно-мандатне комисије, члан Комисије за споменике, члан Савета за информисање Града Београда и члан Савета за културу Града Београда.

  Оснивач је невладиних организација из области цивилног друштва и европских вредности, социјалне заштите, пољопривреде и заштите животне средине. Волонтер и активиста у председничкој кампањи ‘Al Gore vs. George Bush’ 2000 године за Ал Гора, волонтер у раду са децом са сметњама у развоју и добровољни давалац крви.

електронска пошта: mmarkov@starigrad.bg.ls.gov.rs

 • Александар Пуача
  ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗАДУЖЕН ЗА ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА, УРБАНИЗМА, ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПОРТА

Дипломирани економиста, рођен 1989. године у Београду. Одрастао и живи на Старом граду. Био ученик ОШ Краљ Петар Први, Прве економске школе а након тога дипломирао на Економском фаултету, Универзитета у Београду на студијском програму „Економија, пословно управљање и статистика“. 2013. године радио у Министарству за Заштиту животне средине. Од 2014. до 2017. бавио се приватним послом. Од 2017-2020 радио у Републичком заводу за статистику на пословима Европских интеграција и међународне сарадње. 2019. као представник Завода радио у Европској комисији – Евростат-у у Луксембургу. Обављао функцију заменика координатора радне групе за стручну редактуру превода правнихпрописа ЕУ из области статистике, као и члана радне групе за припрему пописа становништва „попис 2021“.

У општини Стари град биран за одборника у сазиву 2016-2020. Био је члан савета за комуналне и грађевинске послове, као и члан школског одбора Ваздухопловне академије Београд. Течно говори енглески језик.

електронска пошта: apuaca@starigrad.bg.ls.gov.rs

контакт телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016