ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ И ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

04.11. Позив за подношење понуда

04.11. Конкурсна документација

14.11. појашњење измена конкурсне документације

– измена стране 2

– измена стране 10

– измена стране 14

– измена стране 22

– измена стране 28

14.11. обавештење о продужетку рока

14.11. појашњење измена конкурсне документације

– страна 22 Б од 35 страна

16.11. одговор на постављена питања

измена стране 10 А

измена стране 28А

продужетак рока

18.11. одговори на постављена питања

22.11. одлука о обустави поступка

29.11. обавештење о обустави поступка