УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

03.05. позив за подношење понуда

03.05. конкурсна документација

08.05. одговори на постављена питања

08.05. појашњење измена кд

08.05. измена кд

08.05. обавештење о продужењу рока

09.05. измена конкурсне документације

09.05. образац 2

09.05. обавештење о продужењу рока

25.04. одлука о обустави поступка

31.05. обавештење о обустави поступка