ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

17.01. позив за подношење понуда

17.01 конкурсна документација

22.01. питања и одговори

23.01. питања и одговори

23.01. измена стране 17 кд

23.01. продужетак рока за доставу понуда

24.01. одговори на постављена питања

26.01. измена конкурсне документације

26.01 измена стране 31

26.01. измена старне 34

26.01. продужетак рока за доставу понуде

31.01. измена конкурсне документације

31.01. измена стране 10

31.01. обавештење о продужетку рока

14.02. одлука о обустави поступка

20.02. обавештење о обустави поступка