НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (УСЛУГЕ ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ)

09.08.2016.године Позив

09.08.2016.Конкурсна документација

11.08.2016.Конкурсна документација-прва измена

09.09. одлука о додели уговора

13.09. Oбавештење о закљученом уговору